Хэвлэх DOC Татаж авах
Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай


2003 оны 12 дугаарсарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот 


Дугаар 54Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хавсралтаар баталсугай.


2. Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд олон улсын байгууллага, хандивлагч орнууд, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулахыг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай.


MOНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА             С.ТӨМӨР-ОЧИР