Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ


2000 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 21Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын Мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн 2010 он хүртэлх үзэл баримтлалыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Энэ үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Р.Амаржаргал/-т даалгасугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ