Хэвлэх DOC Татаж авах
“ЧИНГИС ХААН” ОДОН БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ
 
2002 оны 05 дугаар                                                                               Дугаар 21                                                                                 Улаанбаатар
сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                         хот
 
 
“ЧИНГИС ХААН” ОДОН БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
 
      Монгол Улсын Yндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 
 
      1."Чингис хаан” одон бий болгосугай. 
 
      2."Чингис хаан” одонгийн дүрмийг 1 дүгээр хавсралтаар, тодорхойлолтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. /1 дүгээр хавсралтыг Улсын Их хурлын 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 56 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон./
 
      3.“Чингис хаан” одонг Их Эзэн Чингис хааны өдөр буюу Их Эзэн Чингис хаан мэндэлсэн билгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн 1-ний өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгож байсугай. /Энэ заалтыг Улсын Их хурлын 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор нэмсэн./
 
      4.“Чингис хаан” одонд нэр дэвшүүлэх, шагнах журмыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоосугай. /Энэ заалтыг Улсын Их хурлын 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор нэмсэн./
 
 
 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                     С.ТӨМӨР-ОЧИР