Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ БАТАЛСАН ЗАРЛИГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 45 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон.  

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2009 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдөр                                                                 Дугаар 115                                                                                               Улаанбаатар хот 

 

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ БАТАЛСАН ЗАРЛИГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

 

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2009 оны 26 дугаар зарлигийн хавсралт дахь шагналын холбогдолтой архив, судалгааны ажилтны зэрэглэлийг ТҮ-9 болгон өөрчилсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.ЭЛБЭГДОРЖ