Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам/

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 74 дүгээр зарлигаар хүчингүй болсон.  

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2002 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр                                                                   Дугаар 193                                                                                             Улаанбаатар хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам/

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2002 оны 41 дүгээр тогтоолоор баталсан "Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн гурвын 9 дэх хэсгийн "б"-д заасныг үндэслэн Зарлиг болгох нь:

Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих үндэсний зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.БАГАНБАНДИ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 74 дүгээр зарлигаар хүчингүй болсон.