Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
 

2002 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр                                                                   Дугаар 172                                                                                                Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам/
Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

“Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай. 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                     Н.БАГАБАНДИ