Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дипломат дээд цол олгох ёслолын журам/

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 44 дүгээр зарлигаар хүчингүй болсон.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2005 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр                                                                 Дугаар 127                                                                                                   Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Дипломат дээд цол олгох ёслолын журам/

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Дипломат албаны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Дипломат дээд цол олгох ёслолын журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н. БАГАБАНДИ