Хэвлэх DOC Татаж авах
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МЄРДЄХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МЄРДЄХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг 2005-2006 оны хичээлийн жилээс эхлэн мєрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР