Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БАЙГУУЛАЛТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
 

2006 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр                                                               Дугаар 304                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БАЙГУУЛАЛТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг, Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн 2006 оны 14 дүгээр хуралдааны 13 дугаар зөвлөмжийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

“Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг 2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
 
 
 
 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                                                 Н.ЭНХБАЯР