Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН ДҮРМИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2002 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр                                                                                Дугаар 171                                                                                   Улаанбаатар хот

 

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН ДҮРМИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙЗэвсэгт хүчний тухай Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалтыг үндэслэн Зарлиг болгох нь:

1.Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дүрмийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний Ерөнхий штабын дүрмийг батлах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1997 оны 111 дүгээр зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                                                                    МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                          Н.БАГАНБАНДИ