Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2001 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр                                                               Дугаар 25                                                                                                     Улаанбаатар хот

 

 

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг баримтлан ЗАРЛИГ болгох нь:

1.Монгол Улсад “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтын, ажиллах журмыг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан "Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай" Ерөнхийлөгчийн 1998 оны 6 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                                                                          МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                              Н.БАГАБАНДИ