Хэвлэх DOC Татаж авах
КОНВЕНЦ БАТЛАХ ТУХАЙ

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ШИЙДВЭР

 

1990 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр                                                                         Дугаар 2                                                                                            Улаанбаатар хот


 

КОНВЕНЦ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Улаанбаатар хотноо 1990 оны 8 дугаар сарын 2-нд гарын үсэг зурсан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын хоорондын консулын Конвенцийг БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлөөс өргөн мэдүүлснээр баталсугай.

Улаанбаатар хотноо 1990 оны 8 дугаар сарын 2-нд гарын үсэг зурсан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын хоорондын консулын Конвенцийг БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлөөс өргөн мэдүүлснээр баталсугай.

 

 

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                   П.ОЧИРБАТ

 

 

 

 

БНМАУ-ын Ерөнхийлөгч П.ОЧИРБАТ