Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХИЙГ ШИНЭЭР ТУУРВИН ХЭВЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ШИЙДВЭР


1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр                                                                    Дугаар 08                                                                                                      Улаанбаатар хот


 

МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХИЙГ ШИНЭЭР ТУУРВИН ХЭВЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

 

ЗАРЛИГ болгох нь:

1.Монгол Улсын түүхийг шинээр туурвин бичиж, хэвлүүлэх ажлыг 2000 онд багтаан зохион байгуулж гүйцэтгэхийг ШУА-ийн ерөнхийлөгч /Б.Чадраа/, мэргэжлийн хүрээлэнгийн удирдлагуудад үүрэг болгосугай.

2.Монгол Улсын түүхийг туурвин хэвлүүлэхэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлэхийг төрийн холбогдох байгууллагуудад даалгасугай.

 

 

                                                     МОНГОЛ УЛЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                              Н.БАГАБАНДИ