Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
 

2006 оны 9 дүгээр сарын 29                                                                                   Дугаар 302                                                                                              Улаанбаатар хот


 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ШАГНАЛЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

1.”Монгол Улсын төрийн шагналын тухай дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Дүрмийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 40 дүгээр зарлигаар батлагдсан “ Монгол Улсын Төрийн шагналын тухай дүрэм” болон “Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 2005 оны 54 дүгээр зарлигийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                       Н.ЭНХБАЯР