Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ УГ ЭХЭЭС НЬ ХУУЛБАРЛАН БҮТЭЭЖ, ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦЭД ЗАЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
 

2005 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                                  Дугаар 02                                                                                                  Улаанбаатар хот

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ УГ ЭХЭЭС НЬ ХУУЛБАРЛАН БҮТЭЭЖ,

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦЭД ЗАЛАХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн нэг дэх хэсгийг баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

Үндсэн хуулийн цэцийн албан хэрэгцээнд зориулан Монгол Улсын Үндсэн хуулийг уг эхээс нь гэрэл зургийн аргаар хуулбарлан нэг хувь бүтээж, түүнийг Үндсэн хуулийн цэцэд залсугай 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                Н.ЭНХБАЯР