Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БнбД 31-101-05, 30-101-05/

МОНГОЛ УЛСЫН

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2005 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдөр                                                                            Дугаар 78                                                                                              Улаанбаатар хот

 

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын „Барилгын тухай“ хуулийн 6.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Барилгын норм ба дүрэм “Нэг айлын сууц“ БнбД 31-101-05-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Цөөн давхар сууц барих газрын төлөвлөлт-зохион байгуулалт, барилгажилт“ БнбД 30-101-05-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталж 2005 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдүүлсүгэй.

2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, нийтийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төв /Б.Бямбажав/-д даалгасугай.

 

 

САЙД                                                                                 Н.БАТБАЯР

2005 оны улсын бүртгэлийн 2553 дугаарт бүртгэсэн.