Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ҮНИЙН ИНДЕКС БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН

ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                     Дугаар 200                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ҮНИЙН ИНДЕКС БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын "Барилгын тухай хууль"-ийн 6.1.2 дахь заалт, Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газрын дэргэдэх Салбарын шинжлэх ухаан, техник, эдийн засгийн зөвлөлийн хурлын 2002 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн 6 дугаар тэмдэглэлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. 1990 онтой харьцуулсан барилга угсралтын ажлын 2001 оны үнийн индексийг хавсралтаар баталсугай.

2.Барилга угсралтын ажлын үнийн индекс тооцох аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж, энэ онд батлуулахыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газрын дарга /Б.Бямбажав/, Барилга-Архитектур корпорацийн захирал /Д.Хайсамбуу/-д даалгасугай.

 

 

 

САЙД                                             Б.ЖИГЖИД

2002 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1890 дугаарт бүртгэсэн.