Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Барилгын материалын үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм /

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2007 оны 2 дугаар сарын 26-ний өдөр                                                           Дугаар 35                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ/

Барилгын материалын үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм/

 

Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 6.1.2 дахь заалт, Салбарын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2006 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн хурлын 21 тоот шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Барилгын материалын үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрэм” (БД 12.103-07)-ийг хавсралтаар баталж, 2007 оны 2 дугаар сарын 21-нээс эхлэн мөрдүүлсүгэй.

2.Батлагдсан дүрмийг хэвлэн олшруулж, холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж, барилгын материал үйлдвэрлэгчдэд мөрдүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв /Б.Бямбажав/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                                                                                 САЙД                                                 Ж.НАРАНЦАЦРАЛТ

 

 

Улсын бүртгэлийн 2007 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2695-рт бүртгэв.