Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2009 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдөр                                                                    Дугаар 201                                                                                              Улаанбаатар хот

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм/

 

Автотээврийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Ачаа, зорчигч тээвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү дүрмийг мөрдөж ажиллахыг холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд, дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Автотээврийн газар /Б.Цэнгэл/-т тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү дүрэм батлагдсантай холбогдуулан Дүрэм батлах тухай Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1999 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 229 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                                                        САЙД                                                 Х.БАТТУЛГА

 

 

Улсын бүртгэлд 2009 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 3071 дугаарт бүртгэгдсэн