Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОКУРОРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2007 оны11 дүгээр сарын 22-ны өдөр                                                                 Дугаар 264                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

ПРОКУРОРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, “Прокурорын байгууллагын тухай” Монгол Улсын хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.3 дахь хэсгийг тус тус баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

1.“Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, /1-р хавсралтад 2015 оны 84-р зарлигаар нэмэлт орсон/ зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар/ 2-р хавсралт МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 258 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/ хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ зарлиг гаргасантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 178, 2006 оны 39, 2007 оны 62, 208 тоот зарлигуудыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                     Н.ЭНХБАЯР