Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1995 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                         Дугаар 109                                                                                         Улаанбаатар хот

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ


1.Монгол Улсын Төрийн албан тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн "Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ зарлигийг 1995 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                        П.ОЧИРБАТ