Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧДАД АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2006 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                               Дугаар 140                                                                                                   Улаанбаатар хот

 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧДАД АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ


 

Төрийн албаны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

Хавсралтанд дурдсан төрийн захиргааны албан хаагчдад төрийн захиргааны тэргүүн түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэв олгосугай.

 

 

 

 МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                               Н.ЭНХБАЯР