Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Усан замын зогсоол байгуулах, түүнийг ашиглах журам”, “Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч болон ачаа тээв

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ, ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Усан замын зогсоол байгуулах, түүнийг ашиглах журам”, “Усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм”/


2005 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 23Усан замын тээврийн тухай хуулийн 6.1.3, 6.1.5 дахь заалтуудыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Усан замын зогсоол байгуулах, түүнийг ашиглах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч болон ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм”-ийг 3 дугаар хавсралтаар /3-р хавсралтыг ЗТХС-ын 2018 оны 277 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/ тус тус баталсугай.


2. Энэхүү тушаалыг гарсантай холбогдуулан уг журам, дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тээврийн бодлого, зохицуулалтын газар /Н.Нямдаваа/-т даалгасугай.


САЙД Г.БАТХҮҮ


 

Тус тушаалын 2-р хавсралтыг 2006 оны 111-р тушаалаар хүчингүй болгосон/