Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨРИЙН ТАМГЫГ ХАДГАЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1994 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                   Дугаар 68                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

 

ТӨРИЙН ТАМГЫГ ХАДГАЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
1."Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай" Монгол Улсын хуулийн 19 дүгээр зүйлийг үндэслэн "Монгол Улсын Төрийн тамгыг хадгалах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ зарлигийг 1994 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

                                               МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                              П.ОЧИРБАТ