Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨРИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1995 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр                                                                       Дугаар 151                                                                                             Улаанбаатар хот

 

ТӨРИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБА ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 


1.Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн "Төрийн тусгай хамгаалалтын алба хаагчийн тангараг өргөх журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ зарлигийг 1995 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                            П.ОЧИРБАТ