Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨРӨӨС ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1991 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                        Дугаар 119                                                                                          Улаанбаатар хот

 

 

ТӨРӨӨС ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

 

1.Улсын Бага Хуралтай зөвшөөрөлцсөний дагуу "Төрөөс хүүхэд, залуучуудын талаар баримтлах чиглэл"-ийг зүйтэй гэж үзсүгэй.

2.Энэхүү чиглэлийг хэрэгжүүлэх цогцолбор арга хэмжээ авахыг БНМАУ-ын Засгийн газарт даалгасугай.

 

 

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                              П.ОЧИРБАТ