Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/ Өндөр хөгжилтэй оронд магистрантур, аспирантур, докторантурт суралцагчдын зардлыг санхүүжүүлэх журам /

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫСАЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/ Өндөр хөгжилтэй оронд магистрантур, аспирантур, докторантурт суралцагчдын зардлыг санхүүжүүлэх журам /


2001 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 310/290Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, өндөр хөгжилтэй оронд суралцагчдыг сонгон шалгаруулах ажлыг оновчтой болгох шаардлагыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1."Өндөр хөгжилтэй оронд магистрантур, аспирантур, докторантурт суралцагчдын зардлыг санхүүжүүлэх журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.


2.Энэ журмын хэрэгжилтийг оновчтой зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны дэд сайд Б.Эрдэнэсүрэн, Санхүү, эдийн засгийн дэд сайд Л.Энхтайван нарт үүрэг болгосугай.


3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулж "Журам батлах тухай" Гэгээрлийн сайд, Сангийн сайдын 1998 оны 67/131 дугаарын хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 


                              БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД                                         САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙД 


                                                                     А.ЦАНЖИД                                                                                         Ч.УЛААН


                                                             2001 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн улсын бүртгэлийн 1779 дугаарт бүртгэсэн.