Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах /

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах /


2000 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 21Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай Монгол улсын хуулийн 27 дугаар зүйлийн 6-д заасан заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь


:


1.” Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.”Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах журам”-ын биелэлтэд хяналт тавьж, мөрдүүлэх арга хэмжээ авч, заавар, зөвлөмжөөр хангаж ажиллахыг Байгаль орчныг хамгаалах алба /Ц.Шийрэвдамба/-д даалгасугай.


                                                                              САЙД                                             С.МЭНДСАЙХАН


                                                        2000 оны 2-р сарын 15-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1547 дугаарт бүртгэсэн.