Хэвлэх DOC Татаж авах
АЖЛЫН ТАВАН ЄДЄРТЭЙ ДОЛОО ХОНОГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр
Улаанбаатар хот

АЖЛЫН ТАВАН ЄДЄРТЭЙ ДОЛОО ХОНОГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 1-ний єдрєєс эхлэн ажлын таван єдєртэй долоо хоногт шилжүүлсүгэй.

           МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                    Р.ГОНЧИГДОРЖ

Хэвлэх