Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ, ПАСПОРТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙД, ШАДАР САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2007 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр                                                              Дугаар 90/12                                                                                                   Улаанбаатар хот
 

ЖУРАМ, ПАСПОРТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:1.Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтын савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах савны ашиглалтын паспорт"-ын загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж 2007 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдүүлсүгэй.2.Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, худалдаа эрхэлдэг өмчийн бүх хэвшлийн компани, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн эзэмшилд байгаа газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтаар угсарч суурилуулсан бүх төрлийн савыг паспортжуулах, бүртгэх ажлыг 2007 оны 6 дугаар сараас эхлэн зохион байгуулахыг Улсын мэргэжлийн хяналтын газар /Д.Батбаатар/, Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар /Л.Болд/-т тус тус даалгасугай.3.Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалтын савны электрон бүртгэлийн нэгдсэн сан байгуулах төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэхийг Үйлдвэр, худалдааны яамны Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс /С.Болд/, Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар /Л.Болд/-т даалгасугай.


 

                                          ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙД                                                                      


Ц.ДАВААДОРЖ


 

                                           ШАДАР САЙД                                                                                                     У.ХҮРЭЛСҮХ

 

2007 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн улсын бүртгэлийн 2718 дугаарт бүртгэсэн.