Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГДААГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ШИЙДВЭР

 

1992 оны 2 дугаар сарын 12-ний өдөр                                                            Дугаар 35                                                                                                       Улаанбаатар хот

 

ЦАГДААГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1.Цагдаагийн байгууллагын офицер, ахлагчдын хувцасны загварыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Цагдаагийн ажилтнуудын шинэ загварын хувцсыг 1992 оны 6 дугаар сарын 1-нээс эхлэн хэрэглэхийг Цагдаагийн ерөнхий газар /Б.Пүрэв/-т зөвшөөрсүгэй.

3.Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан "Цэргийн хувцасны загварыг батлах тухай" БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1990 оны 4 дүгээр сарын 2-ны 29 тоот тогтоолын цагдаагийн байгууллагад хамаарах хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                                 П.ОЧИРБАТ