Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах

САНГИЙН САЙД, ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл/


1995 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 181/252Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолын 4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх “Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл”-ийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


САНГИЙН САЙД           Э.БЯМБАЖАВ                                                                          ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,

                                                                                                                                                         ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ц.ПҮРЭВ 


                                                                                           


Улсын бүртгэлд 1995 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 818 дугаарт бүртгэсэн