Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1993 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр                                                                       Дугаар 03                                                                                            Улаанбаатар хот

 
 
ШҮҮГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн "Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн тангараг өргөх журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

 

                                                                             МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                          П.ОЧИРБАТ