Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮГЧИЙН ӨМСГӨЛИЙН ЗАГВАР, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

1995 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                                      Дугаар 250                                                                                          Улаанбаатар хот

 

ШҮҮГЧИЙН ӨМСГӨЛИЙН ЗАГВАР, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол улсын шүүхийн шүүгчийн өмсгөлийн загвар, шүүгчийн өмсгөлийг хэрэглэх журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

                                                                     

                                                                               МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                   П.ОЧИРБАТ