Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗТХС-ын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ЗТХС-ын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын тээвэр дэх сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах журам/


2010 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 217Монгол Улсын Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. "Төмөр замын тээвэр дэх сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Төмөр замын газар (Т.Батболд)-т үүрэг болгосугай.


САЙД Х.БАТТУЛГА