Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар/ /ХЗДХС-ын 2008 оны 151-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/ХЗДХС-ын 2008 оны 151-р тушаалаар хүчингүй болсон/

MОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар/


1999 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар А 26/10ТУШААХ нь:


Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зааврыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД С.СОНИН


ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД