Хэвлэх DOC Татаж авах
ИЛТГЭЛЦҮҮР ТОГТООХ ТУХАЙ /.Барилга угсралтын ажлын/

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2000 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                           Дугаар 173                                                                                                       Улаанбаатар хот

 

 

ИЛТГЭЛЦҮҮР ТОГТООХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Барилгын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Барилга угсралтын ажлын хөдөлмөрийн зарцуулалтын үндэсний жишиг нормгүй нөхцөлд гадаадын норм хэрэглэхдээ уг нормыг өсгөх илтгэлцүүрийг ажлын шинж байдал, төвөгшлөөс хамааруулан 1,25-аас ихгүй байхаар тогтоосугай.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Сайд нарын зөвлөлийн Барилга, архитектурын комиссын (хуучин нэрээр) 1980 оны 41 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

САЙД                         Г.БАТХҮҮ

 

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн санд 2000 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 1595 дугаарт бүртгэсэн.