Хэвлэх DOC Татаж авах
НОРМ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авто замын yyp амьсгал, геотехникийн нөхцөл/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ, ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2004 оны 11 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                         Дугаар 22                                                                                              Улаанбаатар хот

 

НОРМ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Авто замын yyp амьсгал, геотехникийн нөхцөл/

 

Авто замын тухай хуулийн 5.1.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Авто замын yyp амьсгал, геотехникийн нөхцөл БНбД /АЗУАГ 2.01.01-2004/-ийг 2004 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү норм дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Авто замын бодлого зохицуулалтын газар /С.Очирбат/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

САЙД                                       Г.БАТХҮҮ