Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ТУШААЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай/


2008 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 31Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2007 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 200 дугаар тогтоолоор баталсан “Бүсчлэлийн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх журам”-ын 5.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын “Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай” 2007 оны 101 дүгээр тушаалд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.


                                                                                                           САЙД Р.РАШ