Хэвлэх DOC Татаж авах
ШУУДАНГИЙН НЭГДСЭН КОД БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ШУУДАНГИЙН НЭГДСЭН КОД БАТЛАХ ТУХАЙ


2007 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 101“Шуудангийн тухай” хуулийн 7.1.4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Шуудангийн нэгдсэн код”-ыг хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.


2. Шуудангийн нэгдсэн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх ажилд хяналт тавьж ажиллахыг Шуудангийн газар / Ө.Одгэрэл /-т даалгасугай.


3. Шуудангийн нэгдсэн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо /Б.Болдбаатар/-д үүрэг болгосугай.


                                                                                       САЙД Ц.ЦЭНГЭЛ


                                   Улсын бүртгэлийн 2007 оны 07 дугаар сарын 25-ний өдрийн 2740 дугаарт бүртгэсэн