Хэвлэх DOC Татаж авах
КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 8 дугаар                                                                                                                                                           Улаанбаатар
сарын  27-ны өдөр                                                                                     Дугаар  7                                                               хот                                                                              
                                                       
                                                                                                   КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ
                                                                                                        ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

                                                                                                   

  Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Эзэн богд Чингис хаан-Тэмүүжиний мэндэлсний 850 жилийн ойн арга  хэмжээг зохион байгуулах комиссын  бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Ой тэмдэглэх тухай” Засгийн газрын 2012 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 196 дугаар тогтоолын  1  дүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ


Гадаад харилцааны сайд                                                      Л.БОЛД


Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын сайд                                                                  Ц.ОЮУНГЭРЭЛ