Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 10 дугаар                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар
сарын  27-ны   өдөр                                                                                  Дугаар 110                                                                                    хот
                                                                                                                                                                     
                                                                                                       ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Улсын Их Хурлын 2011 оны 15 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж шилжүүлэх өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих зарим авто замын жагсаалт”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хавсралтад заасан замын барилгын ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгүүлэх, шаардагдах хөрөнгийг гэрээний дагуу санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Зам, тээврийн сайд А.Гансүх, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Шинэбаатар)-д даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                 Н.АЛТАНХУЯГЭдийн засгийн хөгжлийн сайд                                               Н.БАТБАЯР