Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЛБАЙГ НӨӨЦӨД АВАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны 5 дугаар                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар
сарын 30-ны  өдөр                                                                                                   Дугаар 191                                                                                           хот     


ТАЛБАЙГ НӨӨЦӨД АВАХ ТУХАЙ

 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9.1.7, 13.1.1, 13.1.3, 13.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглахыг хязгаарласан буюу хориглосон, тусгай хэрэгцээ, нөөцөд авснаас бусад холбогдох хуулийн дагуу хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох боломжтой хавсралтад заасан газрыг улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зорилгоор 5 жилийн хугацаатайгаар нөөцөд авсугай. /Энэ тогтоолын хавсралт ЗГ-ын 2014-7-28-ны өдрийн 240 дүгээр тогтоолоор хүчингүй/

2. Нөөцөд авсан талбайг кадастрын зураг зүйн бүртгэл болон мэдээллийн санд оруулан хяналт тавьж ажиллахыг Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Дашдорж нарт үүрэг болгосугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                        С.БАТБОЛД

 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд                                                Д.ЗОРИГТ