Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

 

2012 оны 10 дугаар                                                                                   Дугаар 49                                                                                              Улаанбаатар
сарын 24-ний өдөр                                                                                                                                                                                                       хот

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

      Төсвийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

      Монгол Улсын 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг 3.351.389.0 сая /гурван их наяд гурван зуун тавин нэгэн тэрбум гурван зуун наян есөн сая/ төгрөгөөр, зарлагыг 3.621.676.2 сая /гурван их наяд зургаан зуун хорин нэгэн тэрбум зургаан зуун далан зургаан сая хоёр зуун мянган/ төгрөгөөр тус тус баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                   З.ЭНХБОЛД