Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012  оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар
сарын    3-ны   өдөр                                                                                  Дугаар 115                                                                                       хот

                                  
                                                                                                           ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 53.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны газар (Д.Энхжаргал)-т, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Шадар сайд Д.Тэрбишдагва, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт тус тус даалгасугай.
 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

Монгол Улсын Шадар сайд                                                 Д.ТЭРБИШДАГВА