Хэвлэх DOC Татаж авах
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

ТОГТООЛ

 

2012 оны 10 дугаар                                                                                    Дугаар 50                                                                              Улаанбаатар

сарын 24-ний өдөр                                                                                                                                                                                          хот

 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН

БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

      Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

     1.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар шинэчлэн баталсугай:

 

          Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дарга:        

 

            -Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

/Энэ хэсэгт Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

 

          Засгийн газрыг төлөөлсөн гишүүнээр:      

                                                           

                    1/Сангийн сайд;

                    2/Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд;

/Энэ заалтад Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

                    3/Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

/Энэ заалтад Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 78 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

 

          Даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүнээр:     

                                                           

     4/Хаянхярваагийн Амгаланбаатар          -Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дэд ерөнхийлөгч

 

     5/Дагвадоржийн Дулмаа                           -Монголын чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлүүдийн нэгдсэн холбооны тэргүүлэгч гишүүн

 

     6/Цэндсүрэнгийн Отгонбаяр                    -Монголын татвар төлөгчдийн үйлдвэрчний эвлэлийн үндэсний холбооны удирдах зөвлөлийн

                                                                               гишүүн

 

          Ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүнээр:

 

                     7/Хуягийн Ганбаатар                                  -Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны дэд ерөнхийлөгч

 

                    8/Домбонгийн Үүрийнтуяа                       -Монголын албан бус эдийн засгийн нэгдсэн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн

 

                    9/Жанчивдоржийн Батбаяр                      -“Кассандра Монголиа” ХХК-ийн ерөнхий захирал.

 

     2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай” 2006 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 55 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                          З.ЭНХБОЛД