Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2012 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар
сарын   8-ны   өдөр                                                                                   Дугаар 160                                                                                       хот


                               
ЕРӨНХИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Монгол-Оросын Хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн Монголын талын Ерөнхий хувь нийлүүлэгчээр Зам, тээврийн сайдыг томилсугай.

 

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Ерөнхий хувь нийлүүлэгчийг томилох тухай” Засгийн газрын 2008 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                Н.АЛТАНХУЯГ

 

Зам, тээврийн сайд                                                                А.ГАНСҮХ