Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Өвөрхангай аймгийн өсвөрийн шигшээ баг байгуулах санхүүжүүлэх/ /ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016.09.28 а/439 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон/

/ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 9 дүгээр сарын 28 а/439 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 6 дугаар

сарын 11-ний өдөр                                                                                 Дугаар 156                                                                                                               Арвайхээр

 
 
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18-ийн 8, 9, 10 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
НЭГ. Өсвөрийн шигшээ баг бүрдүүлэх, санхүүжүүлэх журмыг хавсралтаар баталсугай.

ХОЁР. Журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллахыг Биеийн тамир, спортын хороо /С.Сангидаансүрэн/, өсвөрийн шигшээ багийн санхүүгийн төсвийг жил бүрийн орон нутгийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэхийг ЗДТГазарын СЭЗБЗХэлтэс /Д.Нэмэхбаяр/, НБЗХэлтэс /Б.Эрдэнэбат/ тус тус үүрэг болгосугай.

ГУРАВ. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аймгийн Засаг даргын орлогч /Ч.Чинбат/-д даалгасугай.

 


 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                    Б.ЭРДЭНЭБИЛЭГТ