Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗД-ын 2018 оны А/545 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

/ЗД-ын 2018 оны А/545 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2008 оны 5 дугаар

сарын 13-ны өдөр                                               Дугаар 213                                                        Даланзадгад

 

ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
 

Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18.8 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Нэг.“Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Өсвөр үе залуучуудын аймгийн шигшээ баг” байгуулж ажиллах, спортын амжилт гаргасан тамирчдыг шагнаж урамшуулах журам”-ын 4, 6 дахь хэсэгт орсон нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр.Шигшээ багийн тамирчидтай гэрээ байгуулж, урамшууллыг журмын дагуу олгож, улирал тутам тайлагнаж, хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс /Б.Наранцэцэг/ -т даалгасугай.

Гурав. Тус захирамж гарсантай холбогдон аймгийн Засаг даргын 2007 оны 355 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.

 

 

Хавсралт: 1 хуудастай

 


 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                     С. ЭРДЭНЭБАТ