Хэвлэх DOC Татаж авах
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  2 дугаар                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар
сарын   2-ны  өдөр                                                                                    Дугаар 36                                                                                          хот

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 19.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн 16-17 насны 56029, иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санд мэдээлэл нь зөрүүтэй 19250, нийт 75279 иргэнд иргэний үнэмлэх олгоход “Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын 2010 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 237 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-ний 2.1-д заасан үйлчилгээний хөлснөөс нэг удаа чөлөөлсүгэй.

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

 


Хууль зүйн сайд                                                                   Х.ТЭМҮҮЖИН